Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Απολογισμός του έργου της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς κατά την τριετία 2020-2022. (video)

Παρακολουθείστε το video απολογισμού του έργου της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείο Καστοριάς κατά

την τριετία 2020-2022 στον σύνδεσμο εδώ.

.

 

Λίστα Χειρουργείων 07-04-2023

.
 

Μηνιαία λίστα αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων Γ. Ν. Καστοριάς και ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.(Απρίλιος 2023)

.
 

Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου Διοικητικών Υπηρεσιών Γ.Ν. Καστοριάς, συστημικός αριθμός διαγωνισμού 192859.

.
 

Λίστα Χειρουργείων 31-03-2023

.
 

Λίστα Χειρουργείων 24-03-2023

.
 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Γ. Ν. Καστοριάς και των φορέων ευθύνης του.

.
 

Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ.(2912/13-03-2023)

.

 

Λίστα Χειρουργείων 17-03-2023

.
 

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης και στοιχείων Σύμβασης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου Διοικητικών Υπηρεσιών Γ.Ν. Καστοριάς» προϋπολογισμού 153.000,00€.

.
 
Διαφήμιση