Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Διακήρυξη 5928/2024 για την προμήθεια Καυσίμων για το Γ.Ν. Καστοριάς ΠΠΔΕ 2024,με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

.
.
 

Ανάρτηση προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ του Γ.Ν.Καστοριάς.

.
.
 

Ανάρτηση προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ του Γ.Ν.Καστοριάς.

.
.
 

Πρόσκληση 5909/17-5-2024 για την ανάθεση υπηρεσιών καταγραφής συστήματος εσωτερικού ελέγχου δημοσιονομικής διαχείρισης του Γ.Ν. Καστοριάς.

.
 

Λίστα Χειρουργείων 17-05-2024

.
 

Διακήρυξη 5471/2024 για την ετήσια ανάθεση υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων του Γ.Ν. Καστοριάς και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Άργους Ορεστικού (ΠΠΔΕ 2024), με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

.
.
 

Λίστα Χειρουργείων 10-05-2024

.
 

12 ΜΑΪΟΥ 2024 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ «Οι Νοσηλευτές ΑΙΜΟΔΟΤΟΥΝ το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

 

.

Πρόσκληση

.

 

Λίστα Χειρουργείων 02-05-2024

.
 

Διακήρυξη 4925/2024 για την προμήθεια ιατρικών αερίων (υγρό οξυγόνο) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καστοριάς (ΠΠΔΕ 2024), με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

.
.
 
Διαφήμιση