Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Καστοριάς και των φορέων ευθύνης.

.
 

Λίστα Χειρουργείων 26-01-2024

.
 

Λίστα Χειρουργείων 19-01-2024

.
 

Λίστα Χειρουργείων 12-01-2024

.
 

Λίστα Χειρουργείων 05-01-2024

.
 

Μηνιαία λίστα αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων Γ. Ν. Καστοριάς και ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.(01/2024)

.
 

Λίστα Χειρουργείων 22-12-2023

.
 

Λίστα Χειρουργείων 15-12-2023

.
 

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς(14642/08-12-2023)

.

 

Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας του Γ.Ν. Καστοριάς.

.
 
Διαφήμιση