Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Λίστα Χειρουργείων 20-10-2023

.
 

Λίστα Χειρουργείων 13-10-2023

.
 

Διακήρυξη 11268/2023 για την προμήθεια Συσκευών και Οργάνων Χειρουργείου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καστοριάς από το ΠΠΔΕ 2023 με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

.
.
 

Λίστα Χειρουργείων 06-10-2023

.
 

Μηνιαία λίστα αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων Γ. Ν. Καστοριάς και ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.(Οκτώβριος 2023)

.
 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού, με κωδικό CPV 33141110-4 για τις ανάγκες του Γ. Ν Καστοριάς από τον ΠΠΔΕ 2023.

.
 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Νοσοκομειακών ειδών από χαρτί, με κωδικό CPV 33198000-4 για τις ανάγκες του Γ. Ν Καστοριάς.

.
 

Λίστα Χειρουργείων 29-09-2023

.
 

Διακήρυξη 11269/2023 για την εκποίηση των με εκποιήσιμη αξία μη αναλώσιμων υλικών ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού (σκράπ).

.
 

Λίστα Χειρουργείων 22-09-2023

.
 
Διαφήμιση