Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Έντυπο ευχαριστήριου.

.
 

Λίστα Χειρουργείων 27-01-2023

.
 

Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού με αρ.Διακ.15190/2022 Προμήθειας Διατάξεων νεφρικής υποστήριξης (φίλτρα) του Γ.Ν.Καστοριάς ΠΠΔΕ2022 με Ανοικτή Διαδικασία άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για 2 έτη με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους.

.
 

Λίστα Χειρουργείων 20-01-2023

.
 

Λίστα Χειρουργείων 13-01-2023

.
 

Μηνιαία λίστα αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων Γ. Ν. Καστοριάς και ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.(Ιανουάριος 2023)

.
 

Λίστα Χειρουργείων 05-01-2023

.
 

Λίστα Χειρουργείων 30-12-2022

.
 

Λίστα Χειρουργείων 23-12-2022

.
 

Διακήρυξη 15190/2022 προμήθειας διατάξεων νεφρικής υποστήριξης (φίλτρα) με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για δύο έτη με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους για το Γ.Ν. Καστοριάς ΠΠΔΕ 2022.

.
.
.
 
Διαφήμιση