Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Ανάρτηση προς 2η διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και των επιμέρους προϋπολογισμών των ειδών με α/α 4, 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 43, της διακήρυξης 4840/2021 του Γ.Ν Καστοριάς.

.
.
 

Λίστα Χειρουργείων 02-12-2022

.
 

Λίστα Χειρουργείων 25-11-2022

.
 

Λίστα Χειρουργείων 18-11-2022

.
 

Λίστα Χειρουργείων 11-11-2022

.
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ .

.
 

Μηνιαία λίστα αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων Γ. Ν. Καστοριάς και ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.(Νοέμβριος 2022)

.
 

Λίστα Χειρουργείων 04-11-2022

.
 

Λίστα Χειρουργείων 28-10-2022

.
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ 2022

.
 
Διαφήμιση