Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθειας Πετρελαίου Κίνησης

.
 

Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθειας Βενζίνης Αμόλυβδης

.
 

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την προμήθεια ενός εξυπηρετητή (Η/Υ SERVER)

.
 

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την προμήθεια ενός Χαλύβδινου Λέβητα Υπερπιέσεως Πετρελαίου

.
 

Πρόχειρος Διαγωνισμός ανάθεσης Υπηρεσιών Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου

.
 

Πρόχειρος Διαγωνισμός ανάθεσης Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης

.
 

Ωράριο Λειτουργίας Τμήματος Αιμοδοσίας

.
 

Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθειας Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων

.
 

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης

.
 

Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθειας Βενζίνης Αμόλυβδης

.
 
Διαφήμιση