Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων

.
 

Πρόχειρος Διαγωνισμός ανάθεσης Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού

.
 

Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθειας Θερμογραφικού Χαρτιού

.
 

(ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας Ιατροτεχνολιγικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

.
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Δεκτές προσφορές μέχρι 02-06-2015 και ώρα 15:00)

.
 

Πρόχειρος Διαγωνισμός ανάθεσης Υπηρεσιών Μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) με κωδικό CPV (60000000-8)

.
 

Πρόχειρος Διαγωνισμός ανάθεσης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

.
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Δεκτές προσφορές μέχρι 27-04-2015)

.
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΥΤΗΣ

.
 

Διαπραγμάτευση για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικών Εξετάσεων

.
 
Διαφήμιση