Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

Α/Α ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 21
2 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚH 9
3 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 8
4 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 0
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 14
2 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 15
3 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 16
4 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 3
5 ΩΡΛ 3
6 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 0
ΜΟΝΑΔΕΣ
1 ΤΕΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 13
2 ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 6
ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ 108

 
Διαφήμιση