Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Διακήρυξη 11268/2023 για την προμήθεια Συσκευών και Οργάνων Χειρουργείου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καστοριάς από το ΠΠΔΕ 2023 με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

.
.
 
Διαφήμιση