Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Μηνιαία λίστα αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων Γ. Ν. Καστοριάς και ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.(Αύγουστος 2023)

.
 
Διαφήμιση