Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Μηνιαία λίστα αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων Γ. Ν. Καστοριάς και ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.(Οκτώβριος 2022)

.
 
Διαφήμιση