Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ COVID 19 Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Κωδικός ΟΠΣ : 5069245)

Τίτλος Πράξης: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ COVID 19 Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ : 5069245),

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης


Προϋπολογισμός Πράξης : 290.000,00€

 

Συνοπτική Περιγραφή: Η Πράξη «Εγκατάσταση προκατασκευασμένου οικίσκου νοσηλείας COVID 19 Γ.Ν. Καστοριάς», η οποία έχει ενταχθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», αφορά:

  • Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) προκατασκευασμένου μεταλλικού κτιρίου με panels, συνολικού εμβαδού 150m² που θα χρησιμοποιηθεί ως ανεξάρτητος χώρος εξέτασης - διαφοροδιάγνωσης και νοσηλείας ασθενών που παρουσιάζουν συμπτώματα που παραπέμπουν στον ιό COVID 19 από θεράποντα ιατρό, χωρίς την εισαγωγή τους σε εσωτερικό χώρο εξέτασης του Νοσοκομείου, με δυνατότητα παραμονής μέχρι 5 ατόμων και οι απαραίτητες εργασίες για την υποστήριξη και λειτουργία του.

  • Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) προκατασκευασμένου μεταλλικού οικίσκου με panels εμβαδού 18 m² που θα χρησιμοποιηθεί ως ανεξάρτητος χώρος ελέγχου ασθενών που παρουσιάζουν συμπτώματα που παραπέμπουν στον ιό COVID 19 από θεράποντα ιατρό.

Η προμήθεια και εγκατάσταση των ανωτέρω οικίσκων αναμένεται να συμβάλλουν θετικά στους στόχους του Π.Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», όπως:

  • Στη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας,

  • Στην προστασία της δημόσιας υγείας του ειδικού πληθυσμού των επαγγελματιών υγείας, του πληθυσμού του νομού Καστοριάς και των όμορων περιοχών,

  • Στην ενίσχυση τος Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση της επιδημίας
    λόγω covid 19.

 

 
Διαφήμιση