Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς


Λειτουργεί από το έτος 1936. Από το 1936 μέχρι και την έκδοση του πρώτου οργανισμού (έτος 1956), λειτούργησε ως Δημοτικό Νοσοκομείο και στεγαζόταν μέχρι το έτος 1971 σε κτίριο εντός της πόλης Καστοριάς, οδός Νοσοκομείου 89. Το έτος 1960 έγινε η θεμελίωση του υπάρχοντος Νοσοκομείου στην περιοχή ΜΥΤΚΑ οδός Μαυριωτίσσης (με δωρεές Καστοριανών πολιτών και κρατικές επιχορηγήσεις). Η αποπεράτωση του κτιρίου όπου λειτουργεί σήμερα έγινε το έτος 1971 και καταλάμβανε συνολική επιφάνεια 3.200 τμ. σε έκταση οικοπέδου 50.725 τμ.
hospital

 

 
Διαφήμιση