Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για Ανάγκες Καθαριότητας (Υποβολή αιτήσεων από 09-11-2018 έως και 19-11-2018).

Print
.
Ανακοίνωση
Παράρτημα
Αίτηση
Last Updated ( Wednesday, 07 November 2018 13:34 )