Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Διακήρυξη 6694/2024 για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καστοριάς από το ΠΠΔΕ 2024 με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

.
.
 
Διαφήμιση